Hotellikompleksi ”Laatokan Kartano”

Panoraamaa voi katsella hiiren tai näppäimistönuolien avulla. Painakaa ja pitäkää pohjassa hiiren vasenta näppäintä ja liikuttakaa kursoria.

Panoraaman lähentämistä tai loitontamista varten käyttäkää hiiren rullaa. Voitte valita panoraaman sivun vasemman alalaidan kuvakkeista, interaktiiviselta kartalta tai siirtymällä panoraamalta toiseen osoittimien avulla.

Jatka