Ladoga Manor 0 km 44 km 63 km Museum of Military Glory 17 km 8 km 41 km The Museum of the Northern Ladoga 17 km Historical Park "Bastion" 20 km The Museum of Kronid Gogolev 17 km 26 km Valaam Island 60 km Ruskeala waterfalls 53 km Mount Filin 28 km 0 km Marble Canyon 12 km 80 km